SVENDBORGKURSERNE

Er du i tvivl om, hvordan du skal implementere bevægelse i undervisningen… og hvorfor…? Kan det gøres, så det giver mening? Kan det gøres, så eleverne udvikles kognitivt, kropsligt, fagligt og socialt på samme tid? Og er det muligt samtidig at skabe et miljø, som inkluderer alle børn i en foranderlig skole? På baggrund af Svendborgprojektet har vi mange erfaringer med helhedsskole og mere og bedre idræt. Vi tror på, at idræt og bevægelse kan være nøglen til en spændende og varieret skoledag og til at skabe et inkluderende lærings-miljø med plads til alle. I Svendborg vil vi give vores bidrag til, at alle børn og unge i Danmark får de bedste muligheder for et godt og udviklende ungdomsliv. Vi tror på, at idræt og bevægelse på enestående vis kan bidrage både til børns dannelse og uddannelse. På baggrund af erfaringerne fra Svendborgprojektet og vores samarbejdspartneres praksiserfaringer har vi udarbejdet en række praksisnære kurser til lærere og pædagoger i folkeskolen:
I Svendborg kan vi tilbyde efteruddannelse i et miljø, hvor der til daglig arbejdes med læring og bevægelse. Vi arbejder aktivt med at bruge de faciliteter, som ligger lige for og udenfor. Kurserne er beliggende midt i det naturskønne Sydfyn, og der arbejdes med nye former for læringsrum, hvor det udendørs klasseværelse har en central rolle. Én af grundpillerne i arbejdet er, at vi tager udgangspunkt i det rum, der omgiver os og de vilkår, som definerer arbejdet lokalt. Kig på din skolegård, og skab nye læringsrum.