Aktive børn i dagtilbud

– Sundere, gladere og klogere børn!

 

Målgruppe: Kurset er rettet mod alle medarbejdere og ledere, som arbejder med børn fra 0-5 år. 

Dette 37 timers kursus tager udgangspunkt i, at vi sanser, oplever og lærer gennem kroppen, og derfor er det med kroppen som materiale, når vi afprøver og undersøger pædagogik, didaktik og tilgange til leg og læring. I kan forvente at blive præsenteret for nye veje ind i jeres arbejdsliv med børn. Målet er ikke at producere en færdig manual med nye lege og aktiviteter, men en teoretisk og praktisk forståelse af forskellige tilgange til at kunne kreere aktiviteter, lege og en generel hverdag, der skaber stærke sansemotoriske og kropslige børn.

Kurset afvikles over fem dage. 

Kurset er udviklet som en del af Svendborgprojektet - Aktive børn i dagtilbud, hvor alle dagtilbud i Svendborg Kommune, i løbet af de kommende år, skal arbejde målrettet med krop og bevægelse i hverdagen. Du kan læse mere om konceptet her og om læringsmiljøerne her.

Deltagergebyret for kurset er 4.000,-

I kursuskalenderen kan du finde kursusdatoer og tilmelde dig. Der er desuden mulighed for at få et intensivt kursus på en uge inkl. ophold på Gymnastikhøjskolen. Dette kræver en samlet gruppetilmelding og deltagergebyret er anderledes. Vi designer tilbuddet efter konkrete henvendelser.