Aktive børn i dagtilbud

Mandagsholdet
Mandag den 19. august kl. 8.30-16.00 (modul 1)
Mandag den 9. september kl. 8.30-16.00 (modul 2)
Mandag den 30. september kl. 8.30-16.00 (modul 3)
Mandag den 21. oktober kl. 8.30-16.00 (modul 4)

Modul 5 afvikles primo 2020 og fastlægges, når tilmeldingen er lukket.

Undervisningen foregår på Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Tirsdagsholdet
Tirsdag den 20. august kl. 8.30-16.00 (modul 1)
Tirsdag den 10. september kl. 8.30-16.00 (modul 2)
Tirsdag den 1. oktober kl. 8.30-16.00 (modul 3)
Tirsdag den 22. oktober kl. 8.30-16.00 (modul 4)

Modul 5 afvikles primo 2020 og fastlægges, når tilmeldingen er lukket.

Undervisningen foregår på Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Onsdagsholdet
Onsdag den 21. august kl. 8.30-16.00 (modul 1)
Onsdag den 11. september kl. 8.30-16.00 (modul 2)
Onsdag den 2. oktober kl. 8.30-16.00 (modul 3)
Onsdag den 23. oktober kl. 8.30-16.00 (modul 4)

Modul 5 afvikles primo 2020 og fastlægges, når tilmeldingen er lukket.

Undervisningen foregår på Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Torsdagsholdet
Torsdag den 22. august kl. 8.30-16.00 (modul 1)
Torsdag den 12. september kl. 8.30-16.00 (modul 2)
Torsdag den 3. oktober kl. 8.30-16.00 (modul 3)
Torsdag den 24. oktober kl. 8.30-16.00 (modul 4)

Modul 5 afvikles primo 2020 og fastlægges, når tilmeldingen er lukket.

Undervisningen foregår på Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Deltagergebyr: 4.000,-

Der er også mulighed for at få et intensivt kursus på en uge inkl. ophold på Gymnastikhøjskolen. Dette kræver en samlet gruppetilmelding og deltagergebyret er anderledes. Vi designer tilbuddet efter konkrete henvendelser.

Aktive børn i dagtilbud

– Sundere, gladere og klogere børn!

 

Målgruppe: Kurset er rettet mod alle medarbejdere og ledere, som arbejder med børn fra 0-5 år. 

Dette 37 timers kursus tager udgangspunkt i, at vi sanser, oplever og lærer gennem kroppen, og derfor er det med kroppen som materiale, når vi afprøver og undersøger pædagogik, didaktik og tilgange til leg og læring. I kan forvente at blive præsenteret for nye veje ind i jeres arbejdsliv med børn. Målet er ikke at producere en færdig manual med nye lege og aktiviteter, men en teoretisk og praktisk forståelse af forskellige tilgange til at kunne kreere aktiviteter, lege og en generel hverdag, der skaber stærke sansemotoriske og kropslige børn.

Kurset afvikles over fem dage. 

Kurset er udviklet som en del af Svendborgprojektet - Aktive børn i dagtilbud, hvor alle dagtilbud i Svendborg Kommune, i løbet af de kommende år, skal arbejde målrettet med krop og bevægelse i hverdagen. Du kan læse mere om konceptet her og om læringsmiljøerne her.

Deltagergebyret for kurset er 4.000,-

I kursuskalenderen kan du finde kursusdatoer og tilmelde dig. Der er desuden mulighed for at få et intensivt kursus på en uge inkl. ophold på Gymnastikhøjskolen. Dette kræver en samlet gruppetilmelding og deltagergebyret er anderledes. Vi designer tilbuddet efter konkrete henvendelser. 

Hip hop

Målgruppe: Lærere og pædagoger, som underviser i idræt i 0.-6. klasse, og som ønsker at få inspiration til, hvordan man kan sætte hip hop på skemaet og på den måde skabe en mere spændende og varieret idrætsundervisning

Hip hop har siden 1980’erne været en populær fritidsbeskæftigelse. Den startede primært som en uorganiseret streetkultur, men har de seneste 15 år også været populær i den organiserede danseskoleform. Hip hop er for alle, der har lyst til at bevæge sig til musikken.

Ved hip hip oplever eleverne øget selvtillid, da de gennem ”leg” står frem blandt andre og viser, hvad de kan. Ligeledes oplever de øget sammenhold og respekt for hinandens personlighed og kundskaber. Udover øget social kompetence fremmer hip hop også elevernes motorik, bevægelighed og musikalitet.
Fokus er på at stimulere elevernes egen motivation og glæde ved dans ved hjælp at trinmæssig simpel og selvtillids-opbyggende undervisning. Danselege og ”konkurrencer” kan inddrages løbende for at bevare elevernes opmærksomhed og motivation under lektionen.

Kurset indeholder grundlæggende bevægelse og grundtrin, hvorefter disse nedskrives til senere brug. Med brug af grundtrin udformes en simpel koreografi, hvoraf både fremgangsmåden og koreografien kan benyttes i undervisningen. Afslutningsvis afprøves flere forskellige danselege til brug i undervisningen.

Parkour og freerunning 

Målgruppe: Lærere og pædagoger, som underviser i idræt i 0.-6. klasse, og som ønsker at få inspiration til, hvordan man kan arbejde med parkour og freerunning i idrætsundervisningen på en sjov og motiverende måde.

Parkour er en ny populær bevægelsesform, der har sine rødder i den uorganiserede streetkultur. Overordnet går det ud på at være kreativ og bruge indøvede bevægelser til at komme fra A til B på den mest effektive og stilfulde måde. På kurset træner vi først basisteknikker, derefter øger vi sværhedsgraden og kombinerer flere bevægelser, så vi opnår et godt flow i vores løb.

Vi diskuterer også emner som kultur, ansvar, sikkerhed, idrætspsykologi og træning med henblik på at få en bredere forståelse af, hvad parkour er.

Andre elementer, der anvendes i parkourtræningen, er: tricking, conditioning, mod, muskelstyrke og forståelse for kroppens bevægelser.

Tumbling og luftakrobatik

Målgruppe: Lærere og pædagoger, som underviser i idræt i 0.-6. klasse, og som ønsker at få inspiration til, hvordan man kan arbejde med tumbling og luftakrobatik i idrætsundervisningen og en sjov og motiverende måde.

Du får blandt andet svar på:

Hvordan kan man arbejde med springgymnastik i skolen?
Hvordan kan man variere brugen af måtter, trampoliner og skumredskaber?
Hvilke basisfærdigheder er forudsætninger for at lege med springgymnastik?

På kurset vil vi arbejde med en bred tilgang til springgymnastik:

 • Opvarmning
 • Metodik og øvelser til opbygning af færdige spring
 • Simple modtagningsteknikker
 • Brug af skumredskaber, måtter og trampoliner
 • Basisfærdigheder med kropsstamme, skulderstabilitet og koordination
 • Fra leg til teknik
 • Simple biomekaniske principper, som har indflydelse på springgymnastik som aktivitet

Yoga i skolen

Målgruppe: Lærere, pædagoger og SFO-personale, der ønsker at kvalificere idrætsundervisningen og få indblik i yogaens verden.

Eleverne i folkeskolen har brug for at lære at fokusere. De har brug for fordybelse, opmærksomhedstræning, øget kropsbevidsthed og selvkontrol. Yoga kan hjælpe med at dette, da yogapraksis handler om at mærke sin krop og lave øvelser, der strækker og styrker kroppen, hvor der er behov for dette. Yoga giver indre ro, øget selvaccept og selverkendelse. I yoga handler det ikke om at vinde, være hurtigst, stærkest eller mest smidig, men om at lære at være med det, der er. Det handler om at mærke efter, og om at lære sin krop og sit åndedræt at kende.

Kroppen hænger uløseligt sammen med, hvordan vi har det; både tanker og følelser påvirker kroppen, men tilstanden i kroppen påvirker også vores tanker og følelser. Derfor er målet med yoga at øge velvære i kroppen og dermed fremme positive tanker og følelser.

Der er to forskellige kurser: Et grundkursus (Del 1) og en overbygning (Del 2)

Ved at praktisere yoga i idrætsundervisningen, får eleverne:

 • øget kropsbevidsthed, koordinationsevne, styrke og smidighed
 • mere balance og bedre fokus
 • teknikker til indre ro og mod til at være sig selv
 • sociale kompetencer, rummelighed og accept af forskelligheder

Aflyst grundet Covid 19 forholdsregler

Historier fra Svendborgkurserne

I magasinet her kan du læse en række fortællinger om Svendborgkurserne og deltagernes erfaringer. Derudover kan du læse mere om baggrunden for nogle af kurserne, om Mikkel og Christophers udfordringer med ADHD og Autisme, og om hvordan de bruger idræt som deres medicin.

Sidst i magasinet er der samtidig et "gæstetema" om målstyret læringsledelse.

God fornøjelse.

Magasiner

Du kan læse mange flere magasiner om sport og uddannelse på www.sportoguddannelse.dk.

Idræt som løftestang for inklusion og læring

Idræt er et effektivt redskab til at arbejde med inklusion i folkeskolen. Du kan læse mere om hvordan her.

Idrætsefterskolen Ulbølle

Idrætsefterskolen Ulbølle er en efterskole for unge med særlige læringsforudsætninger. Her arbejder man hver dag med idræt som læringsredskab og som redskab til at skabe inkluderende læringsmiljøer.

Pusterum i læringsrum

- de gode pauser i en travl hverdag!

Målgruppe: Lærere, pædagoger og SFO-pædagoger, der vil skabe mere overskud i en lang skoledag med mange opgaver.

Dette kursus er for dig, der savner redskaber til at skabe ro og fordybelse i en lang, travl hverdag – både for dig selv og dine elever.

Her får du masser af konkrete teknikker, lege og mindfulness-øvelser, der giver hjernen en pause, så opmærksomheden efterfølgende skærpes og koncentrationsevnen fremmes.

Nærvær, ro og empati smitter, og på dette kursus kan du arbejde med din egen tilstand og finde ind til din egen ro. Når du har brug for en pause, har eleverne det højst sandsynligt også. Og når du giver dig selv og eleverne pauser efter behov, vil både din og elevernes arbejdsglæde vokse.

Øvelserne kan bruges som pauser i alle fag – både dansk, matematik, sprogfag, naturfag, mm. Målgruppen for kurset er både lærere og pædagoger.

”Pusterum i Læringsrum” sætter fokus på:

 • læringsmiljø og fordybelse
 • trivsel og vækst
 • mere ro, glæde og overskud
 • forskellige coping-strategier til at håndtere stress
 • mere innovation og kreativitet
 • evne til at skifte fokus/skifte gear fra et tema til et andet
 • mere energi og hjerterum

Aflyst grundet Covid 19 forholdsregler