Baggrund

Svendborgprojektet

I 2008 igangsætte Svendborg Kommune det der skulle blive til Danmarks største idrætsskoleprojekt. Alle folkeskoler fik tilbud om at blive idrætsskole, hvor alle børn i 0.-6. klasse har seks lektioners idræt om ugen i stedet for de obligatoriske to lektioner. Syv af kommunens skoler meldte sig.

Forskere fra blandt andet Syddansk Universitet og University College Lillebælt øjnede muligheden for at undersøge effekterne af de fire ekstra lektioners idræt ved at sammenligne børnene på idrætsskolerne med børnene på de øvrige skoler. Derfor udpegede forskerne fire kontrolskoler blandt de skoler, der ikke blev idrætsskoler og igangsatte et omfattende forskningsstudie, der på nuværende tidspunkt har dokumenteret betydelige sundhedsmæssige effekter af den ekstra idræt.

Til sammen udgør idrætsskoleprojektet og forskningen Svendborgprojektet. Du kan læse meget meget om Svendborgprojektet og forskningsresultaterne her.

De mange positive forskningsresultater betyder, at alle folkeskoler i Svendborg Kommune i dag er idrætsskoler. Den massive fokus på idrætsundervisningen, og bevægelse i skolen i øvrigt, har betydet, at skolerne i Svendborg har masser af erfaringer, som de gerne deler ud af!

Stolte kostskoletraditioner

Samtidig har Svendborg stolte traditioner for idrætskostskoler, hvilket betyder, at der er mange rigtig dygtige undervisere, der hver eneste dag arbejder i krydsfeltet mellem idræt, læring og inklusion og som brænder for at formidle de mange erfaringer.

Det er derfor, at et partnerskab bestående af Svendborg Kommune, Gymnastikhøjskolen i Ollerup, Idrætsefterskolen Ulbølle og Skolerne i Oure Sport & Performing Arts har skabt Svendborgkurserne.

A.P. Møller Fonden

Partnerskabet blev etableret i starten af 2014 og søgte umiddelbart derefter midler ved A.P. Møller Fonden til et etårs pilotprojekt. Fonden imødekom ansøgningen og har således støttet partnerskabet i etableringen af Praksisvidencenter Svendborg og udbuddet af kurser i skoleåret 2014/2015.