Aktive børn i dagtilbud

Mandagsholdet
Mandag den 19. august kl. 8.30-16.00 (modul 1)
Mandag den 9. september kl. 8.30-16.00 (modul 2)
Mandag den 30. september kl. 8.30-16.00 (modul 3)
Mandag den 21. oktober kl. 8.30-16.00 (modul 4)

Modul 5 afvikles primo 2020 og fastlægges, når tilmeldingen er lukket.

Undervisningen foregår på Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Tirsdagsholdet
Tirsdag den 20. august kl. 8.30-16.00 (modul 1)
Tirsdag den 10. september kl. 8.30-16.00 (modul 2)
Tirsdag den 1. oktober kl. 8.30-16.00 (modul 3)
Tirsdag den 22. oktober kl. 8.30-16.00 (modul 4)

Modul 5 afvikles primo 2020 og fastlægges, når tilmeldingen er lukket.

Undervisningen foregår på Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Onsdagsholdet
Onsdag den 21. august kl. 8.30-16.00 (modul 1)
Onsdag den 11. september kl. 8.30-16.00 (modul 2)
Onsdag den 2. oktober kl. 8.30-16.00 (modul 3)
Onsdag den 23. oktober kl. 8.30-16.00 (modul 4)

Modul 5 afvikles primo 2020 og fastlægges, når tilmeldingen er lukket.

Undervisningen foregår på Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Torsdagsholdet
Torsdag den 22. august kl. 8.30-16.00 (modul 1)
Torsdag den 12. september kl. 8.30-16.00 (modul 2)
Torsdag den 3. oktober kl. 8.30-16.00 (modul 3)
Torsdag den 24. oktober kl. 8.30-16.00 (modul 4)

Modul 5 afvikles primo 2020 og fastlægges, når tilmeldingen er lukket.

Undervisningen foregår på Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Deltagergebyr: 4.000,-

Der er også mulighed for at få et intensivt kursus på en uge inkl. ophold på Gymnastikhøjskolen. Dette kræver en samlet gruppetilmelding og deltagergebyret er anderledes. Vi designer tilbuddet efter konkrete henvendelser.

Tilmeldingen åbner snart

Tilmeldingen til kurset åbner snart 🙂

Tilmelding lukket

Vi har desværre ikke flere forløb i dette skoleår. Så snart vi kender kursuskalenderen for næste skoleår, kan den ses her.

Hip hop

Målgruppe: Lærere og pædagoger, som underviser i idræt i 0.-6. klasse, og som ønsker at få inspiration til, hvordan man kan sætte hip hop på skemaet og på den måde skabe en mere spændende og varieret idrætsundervisning

Hip hop har siden 1980’erne været en populær fritidsbeskæftigelse. Den startede primært som en uorganiseret streetkultur, men har de seneste 15 år også været populær i den organiserede danseskoleform. Hip hop er for alle, der har lyst til at bevæge sig til musikken.

Ved hip hip oplever eleverne øget selvtillid, da de gennem ”leg” står frem blandt andre og viser, hvad de kan. Ligeledes oplever de øget sammenhold og respekt for hinandens personlighed og kundskaber. Udover øget social kompetence fremmer hip hop også elevernes motorik, bevægelighed og musikalitet.
Fokus er på at stimulere elevernes egen motivation og glæde ved dans ved hjælp at trinmæssig simpel og selvtillids-opbyggende undervisning. Danselege og ”konkurrencer” kan inddrages løbende for at bevare elevernes opmærksomhed og motivation under lektionen.

Kurset indeholder grundlæggende bevægelse og grundtrin, hvorefter disse nedskrives til senere brug. Med brug af grundtrin udformes en simpel koreografi, hvoraf både fremgangsmåden og koreografien kan benyttes i undervisningen. Afslutningsvis afprøves flere forskellige danselege til brug i undervisningen.

Parkour og freerunning 

Målgruppe: Lærere og pædagoger, som underviser i idræt i 0.-6. klasse, og som ønsker at få inspiration til, hvordan man kan arbejde med parkour og freerunning i idrætsundervisningen på en sjov og motiverende måde.

Parkour er en ny populær bevægelsesform, der har sine rødder i den uorganiserede streetkultur. Overordnet går det ud på at være kreativ og bruge indøvede bevægelser til at komme fra A til B på den mest effektive og stilfulde måde. På kurset træner vi først basisteknikker, derefter øger vi sværhedsgraden og kombinerer flere bevægelser, så vi opnår et godt flow i vores løb.

Vi diskuterer også emner som kultur, ansvar, sikkerhed, idrætspsykologi og træning med henblik på at få en bredere forståelse af, hvad parkour er.

Andre elementer, der anvendes i parkourtræningen, er: tricking, conditioning, mod, muskelstyrke og forståelse for kroppens bevægelser.

Tumbling og luftakrobatik

Målgruppe: Lærere og pædagoger, som underviser i idræt i 0.-6. klasse, og som ønsker at få inspiration til, hvordan man kan arbejde med tumbling og luftakrobatik i idrætsundervisningen og en sjov og motiverende måde.

Du får blandt andet svar på:

Hvordan kan man arbejde med springgymnastik i skolen?
Hvordan kan man variere brugen af måtter, trampoliner og skumredskaber?
Hvilke basisfærdigheder er forudsætninger for at lege med springgymnastik?

På kurset vil vi arbejde med en bred tilgang til springgymnastik:

  • Opvarmning
  • Metodik og øvelser til opbygning af færdige spring
  • Simple modtagningsteknikker
  • Brug af skumredskaber, måtter og trampoliner
  • Basisfærdigheder med kropsstamme, skulderstabilitet og koordination
  • Fra leg til teknik
  • Simple biomekaniske principper, som har indflydelse på springgymnastik som aktivitet