Inklusion med idræt og bevægelse

– En folkeskole for ALLE

Målgruppe: Kurset er rettet mod alle lærere og pædagoger, der ønsker at arbejde med inklusion og at bruge idræt som redskab til dette. Vi arbejder med idræt og bevægelse som en vej til bedre inklusion i folkeskolen.

Kurset giver deltagerne en grundlæggende praksisbaseret viden om arbejdet med børn og unge med særlige læringsforudsætninger. Med udgangspunkt i denne viden arbejdes der med, hvordan idræt og bevægelse kan bruges som redskab til at forbedre inklusionen i skolen.

 Vi vil sætte fokus på følgende:

  • Hvordan kan man via idræt og bevægelse udvikle alle elevers evne til at indgå i det inkluderende fællesskab?
  • Hvordan kan man tilrettelægge idrætsundervisningen, så den tilgodeser alle elevers særlige læringsforudsætninger?
  • Hvilke særlige overvejelser skal man gøre sig i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af undervisningen, hvis man har elever med særlige læringsforudsætninger? Dette eksemplificeres ved elever med ADHD og diagnoser indenfor autismespektret.

Undervisningen vil være både teoretisk og praktisk. Der vil være mulighed for overvejelser af sin egen praksis, hvor målet er, at alle får skabt minimum et konkret forløb til brug i egen klasse. På kursets andendag følges op på de forandringsprocesser, som dag et har afstedkommet.

Deltagergebyret for kurset er 2.000,-

Kursusansvarlige

Thomas Buch er forstander på Idrætsefterskolen Ulbølle, som er en idrætsefterskole for unge med særlige læringsforudsætninger, hvor udvikling af inkluderende læringsmiljøer er en del af det daglige arbejde. Han er uddannet folkeskolelærer og har en pædagogisk diplomuddannelse i ledelse og en lederuddannelse i systemisk anerkendende tænkning. Han er tidligere elitetræner i volleyball og landstræner i beachvolley.

Søren Nibe er skolepædagog på Idrætsefterskolen Ulbølle og er en del af det daglige beredskab i styrkelsen af det inkluderende fællesskab. Han er uddannet pædagog og specialuddannet i inklusion af unge med ADHD i inkluderende læringsmiljøer.

Rene Osterhammel underviser til daglig på Idrætsefterskolen Ulbølle. Han er uddannet folkeskolelærer og er stærkt optaget af, hvordan idræt og bevægelse kan bruges som lærings- og inklusionsredskab, og han har været med til at skabe Legepatruljen i samarbejde med Dansk Skoleidræt.

Maj-Britt Schou Buch er viceforstander på Idrætsefterskolen Ulbølle. Hun er uddannet folkeskolelærer og har 20 års erfaring indenfor specialpædagogik. Hun har en pædagogisk diplomuddannelse i psykologi og specialpædagogik og en lederuddannelse i systemisk anerkendende tænkning. Pt. er hun i gang med en pædagogisk diplomuddannelse i ledelse.