Hip hop

Målgruppe: Lærere og pædagoger, som underviser i idræt i 0.-6. klasse, og som ønsker at få inspiration til, hvordan man kan sætte hip hop på skemaet og på den måde skabe en mere spændende og varieret idrætsundervisning

Hip hop har siden 1980’erne været en populær fritidsbeskæftigelse. Den startede primært som en uorganiseret streetkultur, men har de seneste 15 år også været populær i den organiserede danseskoleform. Hip hop er for alle, der har lyst til at bevæge sig til musikken.

Ved hip hip oplever eleverne øget selvtillid, da de gennem ”leg” står frem blandt andre og viser, hvad de kan. Ligeledes oplever de øget sammenhold og respekt for hinandens personlighed og kundskaber. Udover øget social kompetence fremmer hip hop også elevernes motorik, bevægelighed og musikalitet.
Fokus er på at stimulere elevernes egen motivation og glæde ved dans ved hjælp at trinmæssig simpel og selvtillids-opbyggende undervisning. Danselege og ”konkurrencer” kan inddrages løbende for at bevare elevernes opmærksomhed og motivation under lektionen.

Kurset indeholder grundlæggende bevægelse og grundtrin, hvorefter disse nedskrives til senere brug. Med brug af grundtrin udformes en simpel koreografi, hvoraf både fremgangsmåden og koreografien kan benyttes i undervisningen. Afslutningsvis afprøves flere forskellige danselege til brug i undervisningen.