Idræt som løftestang for inklusion og læring

Idræt er et effektivt redskab til at arbejde med inklusion i folkeskolen. Du kan læse mere om hvordan her.

Idrætsefterskolen Ulbølle

Idrætsefterskolen Ulbølle er en efterskole for unge med særlige læringsforudsætninger. Her arbejder man hver dag med idræt som læringsredskab og som redskab til at skabe inkluderende læringsmiljøer.