Kroppen i læring

Kroppen i læring - kan man lære matematik med kroppen, og kan man bevæge sig ind i historie(n)?

Målgruppe: Lærere og pædagoger, der har brug for at udvikle en ny kropslig tilgang til den fagopdelte undervisning og derigennem skabe læring med bevægelse.

Kroppen træder ind i en meget central rolle i samfundet. Eksponeringen af kroppen er på sit maximale, samtidig med at børn og unge mister mange kropslige kompetencer.
Læring og identitetsskabende processer i det senmoderne kalder på nye læringsveje, hvor viden og nye erkendelser bliver personbundne.

Samtidig er der et ønske om, at bevægelse får en fremtrædende rolle i fremtidens folkeskole, hvor den nye folkeskolereform indeholder et krav om 45 min. bevægelse om dagen.
Kurset vil tage afsæt i et almenpædagogisk og didaktisk perspektiv - hvor kroppen og bevægelsen har en fremtrædende og central rolle.

Kurset vil desuden tage afsæt i praksis og inddrage teori, som klæder dig på til at skabe en kropslig tilgang til fagområderne. På kurset udvikles aktiviteter, som giver et bud på, hvordan den nye læring kan være personbunden, erfarede og have en bevægelsesmæssig/kropslig dimension.

Kurset består af to sammenhængende kursusdage, hvorefter der er mulighed for at afprøve de nye redskaber i praksis. Der følges derefter op med et opfølgningsmodul, hvor praksis evalueres og tilrettes. Der vil være mulighed for overnatning på Gymnastikhøjskolen i Ollerup mellem kursusdag 1 og 2.