Mere idræt i praksis

– hvordan kommer vi i gang?

Målgruppe: Skoleledere, lærere, pædagoger, forvaltninger, som ønsker inspiration til, hvordan mere og bedre idræt kan implementeres i praksis.

I Svendborg har vi rigtig mange erfaringer med ekstra idræt i folkeskolen. Siden 2008 har eleverne i 0.-6. klasse haft seks lektioner om ugen - det er lige nu 3.000 elever! Det har været en kæmpe succes – ikke mindst fordi 220 idræts-lærere og pædagoger også har gennemført et efteruddannelsesforløb i aldersrelateret træningskoncept. En uddannelse, der sikrer endnu mere kvalitet i idrætsundervisningen. Den ekstra idræt i skolen har faktisk også bevirket, at der er kommet mere fokus på bevægelse i de øvrige fag – og ikke mindst, at børnene er blevet sundere og mere læringsparate!

Har I brug for inspiration til at komme i gang? Vi deler gerne ud af vores erfaringer, og vi kan skræddersy et program, der passer lige netop til jer og jeres skole eller kommune. I kan vælge om I vil komme til Svendborg eller om vi skal komme til jer.

Ansvarlig

Programmet tilrettelægges af Sport & Uddannelse, Svendborg Kommune på baggrund af ønsker og behov fra jer. Oplægsholdere og instruktører inddrages efter relevans, f.eks. politikere, skoleledere, idrætslærere, embedsmænd etc.