Pusterum i læringsrum

- de gode pauser i en travl hverdag!

Målgruppe: Lærere, pædagoger og SFO-pædagoger, der vil skabe mere overskud i en lang skoledag med mange opgaver.

Dette kursus er for dig, der savner redskaber til at skabe ro og fordybelse i en lang, travl hverdag – både for dig selv og dine elever.

Her får du masser af konkrete teknikker, lege og mindfulness-øvelser, der giver hjernen en pause, så opmærksomheden efterfølgende skærpes og koncentrationsevnen fremmes.

Nærvær, ro og empati smitter, og på dette kursus kan du arbejde med din egen tilstand og finde ind til din egen ro. Når du har brug for en pause, har eleverne det højst sandsynligt også. Og når du giver dig selv og eleverne pauser efter behov, vil både din og elevernes arbejdsglæde vokse.

Øvelserne kan bruges som pauser i alle fag – både dansk, matematik, sprogfag, naturfag, mm. Målgruppen for kurset er både lærere og pædagoger.

”Pusterum i Læringsrum” sætter fokus på:

  • læringsmiljø og fordybelse
  • trivsel og vækst
  • mere ro, glæde og overskud
  • forskellige coping-strategier til at håndtere stress
  • mere innovation og kreativitet
  • evne til at skifte fokus/skifte gear fra et tema til et andet
  • mere energi og hjerterum

Aflyst grundet Covid 19 forholdsregler