Kursus og fællesskab i ét

Se hvordan det gik for sig, da Hyllehøjskolen fra Middelfart som de første var på kursus i Kroppen i læring. Du kan også læse en lærer og en skoleleders evaluering af kurset. Det er lige her.

Hyllehøjskolen
Hyllehøjskolen valgte at sende hele personalegruppen på kursus sammen i uge 32. Det styrker fællesskabet og giver fælles forståelsesrammer, siger skolelederen.