Yoga i skolen

Målgruppe: Lærere, pædagoger og SFO-personale, der ønsker at kvalificere idrætsundervisningen og få indblik i yogaens verden.

Eleverne i folkeskolen har brug for at lære at fokusere. De har brug for fordybelse, opmærksomhedstræning, øget kropsbevidsthed og selvkontrol. Yoga kan hjælpe med at dette, da yogapraksis handler om at mærke sin krop og lave øvelser, der strækker og styrker kroppen, hvor der er behov for dette. Yoga giver indre ro, øget selvaccept og selverkendelse. I yoga handler det ikke om at vinde, være hurtigst, stærkest eller mest smidig, men om at lære at være med det, der er. Det handler om at mærke efter, og om at lære sin krop og sit åndedræt at kende.

Kroppen hænger uløseligt sammen med, hvordan vi har det; både tanker og følelser påvirker kroppen, men tilstanden i kroppen påvirker også vores tanker og følelser. Derfor er målet med yoga at øge velvære i kroppen og dermed fremme positive tanker og følelser.

Der er to forskellige kurser: Et grundkursus (Del 1) og en overbygning (Del 2)

Ved at praktisere yoga i idrætsundervisningen, får eleverne:

  • øget kropsbevidsthed, koordinationsevne, styrke og smidighed
  • mere balance og bedre fokus
  • teknikker til indre ro og mod til at være sig selv
  • sociale kompetencer, rummelighed og accept af forskelligheder

Aflyst grundet Covid 19 forholdsregler